Levensloop

1 tot 24 van totaal 92

 • De Eerste Moslimvrouwen

  In de geschiedenis van de islaam wordt meestal gesproken over de belangrijke rol, die mannen hierin gespeeld hebben. Aan de andere kant moet ook de cruciale rol van de vrouw niet worden onderschat. In dit boek wordt aangetoond, dat in de maatschappij, die de islaam heeft gevormd,de grote mannen gecomplenteerd werden door grote vrouwen.
  Auteur: Dr. Abdel-Hamied Eliwa
  Vertaler(s): Drs. E. Bavelaar
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-77520-01-5
  Pagina's: 175

  € 9,50
 • Hoe Toont Men Berouw Aan Allah?
  Het is deze weg van terugkeer naar de Heer, en de hervorming van zichzelf, die ons wordt voorgesteld door Ibn Rajab (Vrede zij met hem) in dit boek. De weg van degene die zijn hoop stelt in God en die niet wanhoopt, noch op Zijn vergiffenis, noch op Zijn liefde en Zijn goedkeuring.
  € 7,00
 • Fatwa's over medische kwesties

  Auteur: Abdoelaziez ibn Baaz
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-41-7
  Pagina's: 97

  Overige Info:

  Het was voor ons een eer dat we de edele imam en geleerde 'Abdoel'aziez lbn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) mochten ontmoeten en in zijn gezelschap mochten
  zitten om hem te vragen naar het statuut van vele medische kwesties waarover vaak vragen gesteld worden door zieken en werknemers in de medische sector. Wij hebben met Allahs hulp ons uiterste best gedaan om de medische informatie te verifiëren. Vervolgens hebben wij geprobeerd deze informatie zoveel mogelijk te vereenvoudigen en een duidelijke schets daarvan te geven, zodat deze informatie gemakkelijk kan worden begrepen door mensen die niet gespecialiseerd zijn in de medische sector.

  € 6,90
 • Zonden Uitwissen

  Op basis van een hadith van Mu'âdh ibn Jabal (radiyAllahu anhu) zet de auteur van dit boek uiteen hoe de moslim zijn zonden kan uitwissen.Hji heeft het uitgebreid over de verschillende manieren om boete te doen en legt uit welke daden beloond worden met het Paradijs. Tot slot bespreekt hij in detail de smeekbede uit de hadith, die één van de meest algemene en meest complete smeekbeden is. Een leerrijk en motiverend boek voor elke moslim die zijn zonden wil uitwissen.

  Auteur: Ibn Rajab al hanbali
  Uitgeverij: Uitgeverij Badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-043-5
  Pagina's: 122

  € 7,70
 • De Dood, Het Graf En Wat Erna Gebeurt

  In de werken van As-Soejoethie vermeldt hij de bron van de hadiets of van de gezegde van geleerden.

  De Genezing van liefde voor deze wereld is datgene te gedenken wat de lusten doet ophouden, namelijk de dood.
  (hadiets)

  Dit boek handelt onder andere over:
  • de pijn en problemen van de dood
  • de Engel des doods en zijn begeleidende engelen
  • de daden die snel naar het paradijs voeren na de dood
  • etc. ...

  Auteur:  As-Soejoethie
  Vertaler(s):/
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-5514-031-7
  Pagina's: 216

  € 9,00
 • Het Graf Morgen Is Het Jouw Beurt

  Het Graf, morgen is het jouw beurt. Beschrijving over de gebeurtenissen in/na het graf.

  Auteur: Mohammed Hoesain Jaqoeb
  Vertaler(s): Aboe Khadija ibn Hassan
  Uitgeverij: Al Madina 
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-930428-68-0
  Pagina's: 122

  € 8,50
 • Het Graf, Zegeningen En Bestraffingen
  Voordat een gelovige iets zegt of doet, moet hij de gevolgen goed in overweging nemen. Hij moet denken aan Allah, de hel en het paradijs en de zegeningen en bestraffingen in het graf. Aldus dient een gelovige niets anders te doen behalve het goede; en als hij iets zegt of doet wat hem niet betaamt, dan zal hij voelen alsof de bestraffingen van het graf en de hel dichter bij hem zijn dan de zolen van zijn eigen voeten.
  € 3,50
 • De Uitleg Van Dromen

  Islamitische boek over de uitleg van dromen
  Er zijn drie soorten dromen, dromen die een verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn, ware dromen en dromen van sjeitan, die een leugen zijn.

  Er is overgeleverd dat Rasoeloellah (vrede zij met hem) gezegd heeft dat ware dromen een deel van de veertig delen van de Profeetschap zijn. Daarom is het niet aan iedereen toegestaan om droomuitleg te geven. Dit boek zal u daarmee helpen.

  Korte Inhoud:
  • De Etiquette van de droomuitleg
  • Allah in de droom zien
  • Het dromen van engelen, boodschappers, heiligen, geleerden, Ka'aba, Adzaan, salaat en hadj
  • Het zien van de hemel, de zon de maan, de sterren, de planeten, de dag der opstanding, Djenna
  • Het dromen over mannen, vrouwen en dieren
  • enz..

  Auteur: Ibin Sirin
  Vertaler(s): Sanijja Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 223

  € 10,00
 • De Genezing Van Tovenarij En Het Boze Oog

  Djinn, demonen, duivels, tovenaars, magiërs, waarzeggers, het boze oog.. Betovering, beheksing, satanische toverspreuken, rituele offers en duiveluitdrijving..
  Dit is de wereld van de tovenarij!
  Het gaat om een mystieke wereld, een wereld van haat, pijn en lijden.
  Een wereld die weinig bekend is in zijn werkelijkheid, hoewel het een dagelijkse realiteit is.

  Tovenarij is een plaag die te veel mensen op verschillende manieren treft:
  • chronische ziekten
  • migraine
  • slapeloosheid
  • seksuele problemen
  • liefde en haat
  • verscheurde gezinnen
  • krankzinnigheid
  • en bezetenheid...
  Dit boek wordt aan de moslimwereld voorgeschoteld als bescherming en als oplossing voor dit probleem, onder de vorm van een zowel theoretische als praktische gids.

  Deze studie maakt het mogelijk de tovenaar te ontmaskeren, zijn wandaden te onthullen en zijn tovenarij teniet te doen.

  In dat opzicht werden de meest bekende betoveringen behandeld, uitgelegd en gedetailleerd, met vermelding van de belangrijkste symptomen die we bij elke soort betovering terugvinden.

  Dit opent de deur van de genezing, de deur van de Ruqya volgens de Verheven Koran en de authentieke Sunna.

  Auteur:  Shaykh Wahid Abdussalam Bali
  Vertaler(s):  Asiya Manzli
  Uitgeverij: Almadina 
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 2-930428-27-9
  Pagina's: 188

  € 10,00
 • Zang en Muziek
  Een boek dat uitvoerig in gaat op zang en muziek in de Islam.
  € 8,00
 • Kaartspelen en Kansspelen
  Tegenwoordig is het kaartspel wijdverspreid, in die mate dat het zelfs is doorgedrongen tot vele armoedige huizen. We vinden het vooral terug in cafes, ontspanningsruimten en openbare instellingen. Wat is volgens de islam de juridische statuut van deze spelen?
  € 5,50
 • De Vrouw In De Islam

  Dit boekje is samengesteld voor Nederlandstalige vrouwen, die de Islam (willen gaan) praktiseren. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de juiste kennis en achtergronden te vinden over het islamitisch gedrag en de bijbehorende kleding. Ter illustratie van het belang van het praktiseren van de islam. Met het oog op het aangaan van een huwelijk is tevens een vertaling toegevoegd van een preek over het islamitisch huwelijks die in 1992 door de imam Mohammed El Amraoui (te Leiden) is geschreven en gehouden.

  Auteur: /
  Vertaler(s): J. Ploeger
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 90-801508-4-3
  Pagina's: 48

  € 3,50
 • Vragen gesteld door vrouwen

  Een boek met antwoorden op vragen die gesteld worden door vrouwen. De vragen worden beantwoord vanuit een islamitisch kader.

  De ware moslim is degene die het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper zoekt in al zijn daden van aanbidding (dogma, woorden en daden) en vervolgens legt hij of zij zich daar bij neer.
  Als deze daad tot de wettige zaken behoort, dan verricht hij die zonder zich zorgen te maken over de mening van de mensen.
  Als het daarentegen over iets onwettigs gaat, dan zal hij deze daad niet verrichten. Hoegenaamd maakt hij zich geen zorgen over de heftige reacties van de mensen of hun spot. Zijn enige zorg is dat hij zich houdt aan de volgende woorden van de Allerhoogste: [Dat zijn de voorschriften van Allah. Overtreed die daarom niet] (Koran, II, 229)
  [Dat zijn de grenzen van Allah. Nader deze daarom niet]
  (Koran, II, 187).

  € 6,70
 • De persoonlijkheid van de moslim

  Het ontgaat niemand dat de islam via de teksten van de Koran en de soenna er een groot belang aan hecht om de persoonlijkheid van de moslim te vormen en hem op het juiste pad te leiden. Dit vloeit voort uit de basis van de leerstellingen van de islam en de grondbeginselen van haar wetten en wetgevingen. In een tijdperk als het onze leek het ons verstandig om deze zaken in het licht te stellen, in de hoop dat via deze nederige bijdrage bij onze lezers een verlangen wordt gewekt om zich eraan te houden en ze in acht te nemen.

  Auteur: Alie ibn Hasan al Halabie al Atharie
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-27-1
  Pagina's: 107
  Overige Info:

  € 6,50
 • De Innovatie In De Religie
  Dit is een beknopte verhandeling over de soorten innovaties in de religie en het verbod hierop. De rede dat de schrijver dit heeft geschreven is dat Allah ons de oprechtheid verplichtte tegenover Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en het gewone volk onder hen.
  € 5,00
 • Riba

  Tegenwoordig stellen we jammer genoeg vast dat er verkeerdelijk fatwa’s uitgevaardigd worden die sommige en zelfs de meeste soorten van riba (rente) toelaten. Deze valse, afwijkende en verkeerde fatwa’s worden in het bijzonder verwelkomd door sommige moslimgemeenschappen en individuen die in niet-islamitische landen leven.

  In dit boekje bewijst shaykh Abd al Aziz bin Baz op heldere wijze dat alle soorten verrichtingen met riba strikt verboden zijn.

  Mogen de moslims baat hebben bij dit werk, zodat ze zich niet meer inlaten met riba in het bijzonder, en met alles wat Allah hen verboden heeft in het algemeen.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Auteur: Bin Baaz
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-007-7
  Pagina's: 78

  € 5,75
 • Berouw

  Een boek die uitlegt hoe een moslim dient om te gaan met de zondes die ongetwijfeld elk mens begaat en het berouw (tauba). 

  Auteur: Aboe bakr ibn abid-doenya
  Vertaler(s): Ridouane Mallouki
  Uitgeverij: Daar al Athaar
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 104

  € 5,00
 • Verboden en onreine substanties

  Verboden en onreine substanties in voeding en geneesmiddelen.

  Het probleem van de verboden en onreine substanties in voeding en geneesmiddelen, en ook de verschillende vragen op het vlak van de rechtspraak die daaruit voortvloeien, zijn zaken die de moslims over de hele wereld bezighouden.

  Inderdaad, alcohol, gelatine, dierlijke vetten, cholestrol, lecithine, voedingsadditieven en andere substanties maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijkse leven. Veel voedingswaren en geneesmiddelen bevatten er een bepaalde dosis van.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Schrijver: D'nazih Hammad
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-930395-05-0
  Pagina's: 150

  € 6,00
 • De Boetedoening Voor De Zonden En De Oorzaken Van De Vergiffenis

  Dit is een essay over de goede werken die de zonden en de misstappen kwijtschelden en de zaken die aanleiding geven tot de vergiffenis. Hierin heb ik uiteengezet wat de goede werken zijn die de zonden en de misstappen kwijtschelden en welke zaken aanleiding geven tot de vergiffenis vanuit de Koran en de Soenna. Ik heb het boek verdeeld in twee thema's:
  1. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de Edele Koran.
  2. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de authentieke Soenna.

  € 10,00
 • De doeltreffende behandeling van stress en zorgen

  Stress en zorgen zijn echter twee verschijnselen die ons tijdperk kenmerken. Ondanks de vele boeken die over dit onderwerp geschreven werden en de vele studies en onderzoeken, blijven deze twee kwalen zich nog steeds uitbreiden.

  De meester boeken benaderen dit onderwerp vanuit een materialistisch h standpunt, omdat ze geinspireerd zijn op de westerse maatschappij, waar de blinde materialisme overheerst. Ondanks het feit dat de islam dit onderwerp 14 eeuwen al perfect heeft behandeld en er de doeltreffende remedie voor heeft beschreven, zijn de studies die op dat vlak werden uitgevoerd zeldzaam.

  Zij die dit onderwerp uiteengezet in boeken, hebben gesproken over de grote rol die het geloof speelt in het bedwingen van stress en zorgen en over zijn bijdragen tot de evolutie van de menselijke geest, om te genieten van een volmaakte geestelijke gezondheid, maar in hun onderzoek vertrekken ze niet vanuit een zuiver spiritueel principe. Daarmee bedoel ik het geloof waarvan het hart doordrongen is, het geloof dat het hart terug tot leven wekt na zijn dood en er sereniteit en rust in opwekt, dat geloof dat zich vermengd met het hart van de moslim en door zijn regels en principes zijn gedrag richting geef, opdat zijn hele leven uitsluitend aan Allah, de heer der werelden geweid is.


  --------------------------------------------------------------------------------
  Schrijver: Adil fathi Abdallah
  Vertaler(s): Umm ismail
  Uitgeverij: Edition Almadina
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-930428-56-7
  Pagina's: 96

  € 7,50
 • Geld en roem

  Ka’b b. malik Al-Ansari zegt dat de profeet (vzmh) gezegd heeft:

  “Twee hongerige wolven die losgelaten worden op een kudde schapen brengen minstens evenveel schade toe (aan deze schapen), als het streven naar roem en geld schade toebrengt aan iemand zijn geloof.”
  (Ahmad , S. At-Tirmidhi, ibn Hibban)

  In deze overlevering toont de profeet (vzmh) aan dat hunkeren naar geld en roem (in dit leven) schade toebrengt aan de geloofsbelevenis van de moslim. Hij wijst dus op het grote gevaar van de liefde voor geld en roem.

  € 4,00
 • Het Gelukkige Huwelijk

  Dit is het derde deel uit een serie over het islamitische gezin.In deze serie worden de verschillende aspecten van het huwelijk volgens de Soenna besproken.
  Het huwelijk heeft een centrale plaats in het menselijk leven en is uitvoerig door de islamitische geleerden door de eeuwen heen besproken.Het resultaat van deze besprekingen zijn talloze boeken en boekjes. Hiervan is echter nog maar weinig in het Nederlands vertaald.
  De serie is dan ook een bijdrage in het belichten van deze belangrijke onderwerpen in de moderne maatschappij.

  Deel drie behandelt onder andere:

  * de verplichtingen van de twee echtlieden
  * rechten van de vrouw en van de man
  * Het bevat biografieën van de Moeders van de Gelovigen
  * geeft een zeer realistisch plaatje van het leven van de profeet met zijn vrouwen
  * geeft de volledige bespreking van de hadith van Oem Zar weer

  Auteur: Mohammed al- Jibaly
  Vertaler(s): S. schipper
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: /
  Pagina's: 206

  € 10,00
 • Basisteksten voor de student van de kennis

  Wil je, je gaan verdiepen in de islam? Dan is dit boek ideaal. Dit is niveau 1 van basisteksten voor de student van de kennis. Het boek behandeld de vier basisprincipes, de drie fundamenten en de zaken die de islam nietig maken. Verder is er ook een selectie uit de 50 overleveringen van Imam An-Nawawie en imam Al Hanbali.

  pagina's: 127

  € 8,00
 • Basisteksten voor de student van de kennis niveau 3

  Wil je, je gaan verdiepen in de islam? Dan is dit boek ideaal. Dit is niveau 3 van basisteksten voor de student van de kennis. Dit deel van het boek behandelt Al-Aqiedah al-waasitiyyah en Al-Aqiedah At-tahaawiyyah.

  pagina's: 224

  € 8,00
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4