Levensloop

1 tot 24 van totaal 97

 • De Vrouw In De Islam

  Dit boekje is samengesteld voor Nederlandstalige vrouwen, die de Islam (willen gaan) praktiseren. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de juiste kennis en achtergronden te vinden over het islamitisch gedrag en de bijbehorende kleding. Ter illustratie van het belang van het praktiseren van de islam. Met het oog op het aangaan van een huwelijk is tevens een vertaling toegevoegd van een preek over het islamitisch huwelijks die in 1992 door de imam Mohammed El Amraoui (te Leiden) is geschreven en gehouden.

  Auteur: /
  Vertaler(s): J. Ploeger
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 90-801508-4-3
  Pagina's: 48

  € 3,50
 • Fatwa's over medische kwesties

  Auteur: Abdoelaziez ibn Baaz
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-41-7
  Pagina's: 97

  Overige Info:

  Het was voor ons een eer dat we de edele imam en geleerde 'Abdoel'aziez lbn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) mochten ontmoeten en in zijn gezelschap mochten
  zitten om hem te vragen naar het statuut van vele medische kwesties waarover vaak vragen gesteld worden door zieken en werknemers in de medische sector. Wij hebben met Allahs hulp ons uiterste best gedaan om de medische informatie te verifiëren. Vervolgens hebben wij geprobeerd deze informatie zoveel mogelijk te vereenvoudigen en een duidelijke schets daarvan te geven, zodat deze informatie gemakkelijk kan worden begrepen door mensen die niet gespecialiseerd zijn in de medische sector.

  € 6,90
 • Zonden Uitwissen

  Op basis van een hadith van Mu'âdh ibn Jabal (radiyAllahu anhu) zet de auteur van dit boek uiteen hoe de moslim zijn zonden kan uitwissen.Hji heeft het uitgebreid over de verschillende manieren om boete te doen en legt uit welke daden beloond worden met het Paradijs. Tot slot bespreekt hij in detail de smeekbede uit de hadith, die één van de meest algemene en meest complete smeekbeden is. Een leerrijk en motiverend boek voor elke moslim die zijn zonden wil uitwissen. 

  € 7,70
 • De Dood, Het Graf En Wat Erna Gebeurt

  In de werken van As-Soejoethie vermeldt hij de bron van de hadiets of van de gezegde van geleerden.

  De Genezing van liefde voor deze wereld is datgene te gedenken wat de lusten doet ophouden, namelijk de dood.
  (hadiets)

  Dit boek handelt onder andere over:
  • de pijn en problemen van de dood
  • de Engel des doods en zijn begeleidende engelen
  • de daden die snel naar het paradijs voeren na de dood
  • etc. ...

  Auteur:  As-Soejoethie
  Vertaler(s):/
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-5514-031-7
  Pagina's: 216

  € 9,00
 • Het Graf Morgen Is Het Jouw Beurt

  Het Graf, morgen is het jouw beurt. Beschrijving over de gebeurtenissen in/na het graf.

  Auteur: Mohammed Hoesain Jaqoeb
  Vertaler(s): Aboe Khadija ibn Hassan
  Uitgeverij: Al Madina 
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-930428-68-0
  Pagina's: 122

  € 8,50
 • Het Graf, Zegeningen En Bestraffingen
  Voordat een gelovige iets zegt of doet, moet hij de gevolgen goed in overweging nemen. Hij moet denken aan Allah, de hel en het paradijs en de zegeningen en bestraffingen in het graf. Aldus dient een gelovige niets anders te doen behalve het goede; en als hij iets zegt of doet wat hem niet betaamt, dan zal hij voelen alsof de bestraffingen van het graf en de hel dichter bij hem zijn dan de zolen van zijn eigen voeten.
  € 3,50
 • De Uitleg Van Dromen

  Islamitische boek over de uitleg van dromen
  Er zijn drie soorten dromen, dromen die een verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn, ware dromen en dromen van sjeitan, die een leugen zijn.

  Er is overgeleverd dat Rasoeloellah (vrede zij met hem) gezegd heeft dat ware dromen een deel van de veertig delen van de Profeetschap zijn. Daarom is het niet aan iedereen toegestaan om droomuitleg te geven. Dit boek zal u daarmee helpen.

  Korte Inhoud:
  • De Etiquette van de droomuitleg
  • Allah in de droom zien
  • Het dromen van engelen, boodschappers, heiligen, geleerden, Ka'aba, Adzaan, salaat en hadj
  • Het zien van de hemel, de zon de maan, de sterren, de planeten, de dag der opstanding, Djenna
  • Het dromen over mannen, vrouwen en dieren
  • enz..

  Auteur: Ibin Sirin
  Vertaler(s): Sanijja Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 223

  € 10,00
 • Hoe Kun Jij Je Dromen Begrijpen?

  Dromen en visioenen berusten op de ziel en op haar verband met de wereld van het onwaarneembare. De islam bevestigt dat sommige dromen voorspellingen bevatten in verband met de nabije of de verre toekomst - met de wil van Allah - en dat ze een deel van het profeetschap vertegenwoordigen. De islam erkent ook dat andere dromen te wijten zijn aan gedachten die je hebt als je wakker bent en die je dan in je droom ziet. Bovendien heeft de profeet (vzmh) regels vastgelegd in verband met de verschillende soorten dromen, opdat de gelovige volledig op Allah vertrouwt met betrekking tot elk intiem gevoel in het hart en elke daad in zijn leven. De interpretatie van dromen is een wetenschap op zich, met grondbeginselen, werkwijzen en principes die de auteur gedetailleerd uiteenzet in het eerste deel van dit boek. Vervolgens biedt hij de lezer een woordenboek van de droominterpretatie aan in het tweede deel van het boek. Eindelijk is er een ernstig boek dat het belangrijke onderwerp van de dromen aansnijdt vanuit een authentiek islamitisch standpunt, op basis van de koran en de Sunna. Het is een zowel theoretische als praktische benadering, die wetenschappelijk en islamitisch is en je zal helpen om je dromen te begrijpen en om er op een gepaste manier mee om te gaan.

  Auteur: Khalid Al'-Anbari
  Vertaler(s): Het departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al-hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-930395-33-3
  Pagina's: 235

  € 8,50
 • De Genezing Van Tovenarij En Het Boze Oog
  Djinn, demonen, duivels, tovenaars, magiers, waarzeggers, het boze oog. Betovering, beheksing, satanische toverspreuken, rituele offers en duiveluitdrijving... Dit is de wereld van de tovenarij / sihr! Het gaat om een mystieke wereld, een wereld van haat, pijn en lijden. Een wereld die weinig bekend is in zijn werkelijkheid, hoewel het een dagelijkse realiteit is.
  € 10,00
 • Tovenarij, en de manieren om er zich tegen te beschermen

  Wie onze huidige situatie bekijkt, zal vaststellen dat er vele hedendaagse ziekten bestaan.

  Deze ziekten houden verband met de verwijdering van de mens van het rechte pad van Allah, een pad dat erin bestaat zich vast te klampen aan het boek van Allah en aan de Sunna van zijn Boodschapper (vzmh).

  € 1,50
 • Ziekten van het hart en hun genezing
  Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya laat ons in dit boek kennismaken met zijn erg uitgebreide kennis van de menselijke ziel. Zijn diepgaande stijl, zijn analyse van de ziekten van het hart en de remedies die hij voorschrijft zullen de aandachtige lezer niet onberoerd laten. Een boek om te lezen en om over na te denken…
  € 6,90
 • Hoe Toont Men Berouw Aan Allah?
  Het is deze weg van terugkeer naar de Heer, en de hervorming van zichzelf, die ons wordt voorgesteld door Ibn Rajab (Vrede zij met hem) in dit boek. De weg van degene die zijn hoop stelt in God en die niet wanhoopt, noch op Zijn vergiffenis, noch op Zijn liefde en Zijn goedkeuring.
  € 7,00
 • Zang en Muziek
  Een boek dat uitvoerig in gaat op zang en muziek in de Islam.
  € 8,00
 • Het Handboek Voor Moslimvrouwen

  Er zijn zaken in de islam die speciaal betrekking hebben op vrouwen. Vaders en echtgenoten kennen deze misschien niet volledig. Het is aan ons vrouwen om er achter te komen en elkaar te onderwijzen. Dit boek is een poging om sommige gaten in onze kennis op te vullen. Over deze alledaagse dingen die een moslimvrouw moet weten. Het is voortgekomen uit de behoefte meer te leren over de regels betreffende menstruatie, kraambloeding en bloedingen die geen menstruatie zijn (zie hoofdstuk 2), maar ook de hijaab van de vrouw, hoe zij zich in het sociale leven dient te gedragen, de spanningsboog tussen het moederschap en de carrierevrouw, als ook een aantal medische aspecten. Hopelijk kan het boek als handig naslagwerk dienen, hoewel het de lezers wordt aan geraden in twijfelgevallen een erkende geleerde te raadplegen.

  Auteur: Huda Khattab
  Vertaler(s): Yusra Németh, Aisha Boukhris
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 90-5514-014-7
  Pagina's: 118

  € 5,00
 • Vragen gesteld door vrouwen

  Een boek met antwoorden op vragen die gesteld worden door vrouwen. De vragen worden beantwoord vanuit een islamitisch kader.

  De ware moslim is degene die het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper zoekt in al zijn daden van aanbidding (dogma, woorden en daden) en vervolgens legt hij of zij zich daar bij neer.
  Als deze daad tot de wettige zaken behoort, dan verricht hij die zonder zich zorgen te maken over de mening van de mensen.
  Als het daarentegen over iets onwettigs gaat, dan zal hij deze daad niet verrichten. Hoegenaamd maakt hij zich geen zorgen over de heftige reacties van de mensen of hun spot. Zijn enige zorg is dat hij zich houdt aan de volgende woorden van de Allerhoogste: [Dat zijn de voorschriften van Allah. Overtreed die daarom niet] (Koran, II, 229)
  [Dat zijn de grenzen van Allah. Nader deze daarom niet]
  (Koran, II, 187).

  € 6,70
 • De persoonlijkheid van de moslim

  Het ontgaat niemand dat de islam via de teksten van de Koran en de soenna er een groot belang aan hecht om de persoonlijkheid van de moslim te vormen en hem op het juiste pad te leiden. Dit vloeit voort uit de basis van de leerstellingen van de islam en de grondbeginselen van haar wetten en wetgevingen. In een tijdperk als het onze leek het ons verstandig om deze zaken in het licht te stellen, in de hoop dat via deze nederige bijdrage bij onze lezers een verlangen wordt gewekt om zich eraan te houden en ze in acht te nemen.

  € 6,50
 • De Grote Zonden

  In dit boek worden alle zesenzeventig grote zonden opgesomd in niveaus. Koranteksten en hadiths worden hierbij toegevoegd die als bewijs fungeren.
  Voorbeelden van grote zondes zijn:
  • Eerste grote zonde: Ash-Shirk
  • 2e grote zonde: het doden
  • 3e grote zonde: magie
  • 4e grote zonde: het niet verrichten van de gebeden
  • etc.

  Auteur:  Abu Abdullah, Mohammed Ibn Ahmad, Ibn Uthman Adh- Dhahabi
  Vertaler(s): Sanniya Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 174

  € 6,00
 • De Innovatie In De Religie
  Dit is een beknopte verhandeling over de soorten innovaties in de religie en het verbod hierop. De rede dat de schrijver dit heeft geschreven is dat Allah ons de oprechtheid verplichtte tegenover Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en het gewone volk onder hen.
  € 5,00
 • Riba

  In dit boekje bewijst shaykh Abd al Aziz bin Baz op heldere wijze dat alle soorten verrichtingen met riba strikt verboden zijn.

  Mogen de moslims baat hebben bij dit werk, zodat ze zich niet meer inlaten met riba in het bijzonder, en met alles wat Allah hen verboden heeft in het algemeen.

  .

  € 5,75
 • Berouw
  Een boek die uitlegt hoe een moslim dient om te gaan met de zondes die ongetwijfeld elk mens begaat en het berouw (tauba).
  € 5,00
 • Verboden en onreine substanties
  Inderdaad, alcohol, gelatine, dierlijke vetten, cholestrol, lecithine, voedingsadditieven en andere substanties maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijkse leven. Veel voedingswaren en geneesmiddelen bevatten er een bepaalde dosis van.
  € 6,00
 • De Boetedoening Voor De Zonden En De Oorzaken Van De Vergiffenis

  Dit is een essay over de goede werken die de zonden en de misstappen kwijtschelden en de zaken die aanleiding geven tot de vergiffenis. Hierin heb ik uiteengezet wat de goede werken zijn die de zonden en de misstappen kwijtschelden en welke zaken aanleiding geven tot de vergiffenis vanuit de Koran en de Soenna. Ik heb het boek verdeeld in twee thema's:
  1. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de Edele Koran.
  2. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de authentieke Soenna.

  € 10,00
 • Kaartspelen en Kansspelen
  Tegenwoordig is het kaartspel wijdverspreid, in die mate dat het zelfs is doorgedrongen tot vele armoedige huizen. We vinden het vooral terug in cafes, ontspanningsruimten en openbare instellingen. Wat is volgens de islam de juridische statuut van deze spelen?
  € 5,50
 • Het Authentieke Van De Geneeskunde Van De Profeet

  Dit boek is een hoofdstuk uit het sublieme werk van de uitmuntende geleerde, Shaykh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya (691 -751 H.): Zaad al-Ma'aad. De auteur zet uiteen op welke manier we in de koran de basisprincipes vinden van de geneeskunde, en op welke wijze de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ze heeft toegepast en uiteengezet in zijn Sunna. In Islam is de gezondheid van het lichaam een fundamentele noodzaak in het leven van de mensen, en daarom wordt de moslim opgeroepen belang te hechten aan zijn eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de gemeenschap in haar geheel, zodat de moslimgemeenschap sterk blijft. Dat kan slechts werkelijkheid worden via de richtlijnen van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) over de geneeskunde, want we zullen zien dat de gezondheid tegelijk de gezondheid van het lichaam en de gezondheid van het hart omvat, en dat enkel de kennis van de Profeten, namelijk de Openbaring, deze twee zaken in de perfectie verenigt. De geneeskunde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lijkt niet op die van de dokters, want zijn geneeskunde is zeker, formeel en goddelijk. Ze gaat uit van de Openbaring, van de profetie en van de perfectie van het verstand, terwijl de geneeskunde van de anderen, of van de meesten onder hen, slechts uit gissingen, veronderstellingen en ervaringen bestaat. De profetische geneeskunde is slechts doeltreffend voor degene die haar aanvaardt, gelooft in de genezing door haar, en haar ontvangt met een perfect geloof en onderwerping. Authenticatie gebaseerd op de werken van Shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albany.

  Auteur: Ibn al-Qayyim
  Vertaler(s): R. Mallouki
  Uitgeverij: El Badr editions
  Uitvoering: Hardcover
  Pagina's: 384

   

  € 16,90
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5